Jak wskazuje badanie Ipsos „Future of Work & Career Development”:

  • 89 proc. polskich pracowników uważa zdobywanie nowych umiejętności za ważny czynnik w rozwoju swojej kariery, ważniejszy nawet niż otrzymanie awansu (80 proc.),
  • 26 proc. polskich pracowników twierdzi, że szkolenia w zakresie rozwoju kariery są niezbędne lub ważne przy poszukiwaniu nowej roli,
  • programy szkoleniowe oferowane przez potencjalnego pracodawcę są ważniejsze lub równie niż świadczenia socjalne (22 proc.),
  • dostęp do szkoleń z zakresu rozwoju kariery są dla polskich pracowników motywujące (47 proc.), wspierające (40 proc.) i doceniające (38 proc.),
  • jedynie dwóch na pięciu (40 proc.) ankietowanych uważa, że tradycyjny dyplom uniwersytecki jest tak samo istotny dla rozwoju kariery, jak 10 lat temu.
Amazon_Harbea Simona.JPG

Najnowsze badania i rosnące od 10 lat zainteresowanie programem „Postaw na swój rozwój” wskazują na silną potrzebę rozwoju kariery wśród pracowników w całej Polsce i potrzebę wsparcia ze strony pracodawcy. W Amazon działania na rzecz rozwoju pracowników są dla nas priorytetem. Od dekady ponad 6,5 tysiąca naszych pracowników może skutecznie podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z nowych możliwości kariery zarówno w naszej organizacji, jak i poza nią.
Sławomir Płonka, dyrektor ds. operacji na Europę

Poznaj program Postaw na swój rozwój!

Ta zawartość jest udostępniana przez serwis zewnętrzny (www.youtube.com).

Aby wyświetlić zawartość, należy wyrazić zgodę na pliki cookie, wybierając opcję Zaakceptuj wszystkie w pojawiającym się banerze. Można też przejść do stopki strony, wybrać opcję Preferencje plików cookie, a następnie wybrać Wł. w sekcji Funkcjonalne pliki cookie, Pliki cookie wydajności i Reklamowe pliki cookie.

Chętnych przybywa

Postaw na swój rozwój – poza granicami Polski znany jako Career Choice – to program skierowany do pracowników Amazon, w ramach którego pracodawca pokrywa koszty wybranych przez uczestników, kursów rozwojowych czy studiów, a całe dofinansowanie może wynosić nawet 26 tys. zł.

Program „Postaw na swój rozwój” jest jednym z pierwszych benefitów, jakie wprowadziliśmy 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy działalność Amazon w Polsce. Dziś z możliwości poszerzania swoich kompetencji może skorzystać blisko 15 tysięcy polskich pracowników a popularność programu stale rośnie. Dlatego też zdecydowaliśmy się rozwinąć go, inwestując w poszerzenie oferty dostępnych kursów.
Tomasz Orszak, Senior HR Manager w Amazon.

W ciągu ostatniej dekady w polskiej edycji programu udział wzięło ponad 6,5 tys. naszych pracowników centrów operacyjnych Amazon. Chętni mogą wybrać zajęcia w jednej z 19 dostępnych szkół w Polsce, w tym: Future Collars, Coders Lab czy Grupa Cargo. Dostępne kierunki studiów to technologia, transport, administracja, studia biznesowe, mechanika i systemy przemysłowe, a także kursy języka angielskiego i polskiego dla zagranicznych pracowników. Szczególną popularnością cieszą się zajęcia z technologii i transportu. Dwóch na trzech uczestników Career Choice w Polsce wybiera jeden z tych dwóch przedmiotów.

Poznaj program Postaw na swój rozwój (Career Choice)

Ta zawartość jest udostępniana przez serwis zewnętrzny (www.youtube.com).

Aby wyświetlić zawartość, należy wyrazić zgodę na pliki cookie, wybierając opcję Zaakceptuj wszystkie w pojawiającym się banerze. Można też przejść do stopki strony, wybrać opcję Preferencje plików cookie, a następnie wybrać Wł. w sekcji Funkcjonalne pliki cookie, Pliki cookie wydajności i Reklamowe pliki cookie.

Career Choice w Europie

Popularność inicjatywy stale rośnie – w ubiegłym roku odnotowano 56-procentowy wzrost liczby uczestników Career Choice w całej Europie. Oznacza to, że w samym 2023 roku prawie 10 proc. wszystkich uprawnionych do skorzystania, pracowników Amazon, uczestniczyło w programie.

Od 2019 roku, w ramach programu Career Choice, Future Collars wsparło 1 097 osób w zdobywaniu nowych kwalifikacji, z czego 965 w Polsce, 93 w Irlandii oraz 39 w Czechach i na Słowacji. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak istotnego przedsięwzięcia i świadkami sukcesu uczestników. Dzięki naszemu programowi wielu z nich znalazło nowe drogi zawodowe i dostosowało się do zmieniających się warunków na rynku pracy.
Beata Jarosz, CEO Future Collars

Oprócz Europy, program realizowany jest także w Australii, Kanadzie, Kostaryce, RPA i Stanach Zjednoczonych. Amazon stosuje wieloetapowy proces selekcji zewnętrznych edukatorów partnerskich, wybierając tych, którzy koncentrują się na aktywnej realizacji programów edukacyjnych i stwarzaniu szans na sukces zawodowy.