Bezpieczeństwo to podstawa!

Od początku pandemii, wszystkie oddziały Amazon przyjęły jako nadrzędny priorytet zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, inwestując globalnie w 2020 roku ponad 11,5 miliardów dolarów w realizację tego celu. W kwocie tej znajduje się inwestycja w wysokości ponad 1,2 miliarda dolarów, którą przeznaczono m.in. na urządzenia do pomiaru temperatury, maseczki, rękawice, ulepszone procesy czyszczenia i dezynfekcji, testy i więcej. Amazon dokonał także ponad 150 istotnych zmian w procesach w celu poprawy bezpieczeństwa:

 • mierzymy za pomocą kamer termowizyjnych temperaturę ciała wszystkich osób wchodzących do budynku,
 • zwiększyliśmy częstotliwość i intensywność sprzątania – wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane,
 • wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek na terenie centrum i zapewniamy maseczki naszym pracownikom,
 • poprosiliśmy wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa. Jeżeli mydło i woda nie byłyby łatwo dostępne, należy użyć środka do higieny rąk na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60%,
 • na terenie centrów logistycznych umieściliśmy dużą liczbę dozowników z płynem dezynfekującym,
 • zobowiązaliśmy wszystkich pracowników do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują,
 • zwiększyliśmy liczbę autobusów, aby pracownicy mogli zachować bezpieczny dystans od siebie podczas podróży do i z miejsca pracy, autobusy są również ozonowane w celu dezynfekcji,
 • przeorganizowaliśmy przestrzeń stołówek pracowniczych, tak aby zwiększyć przestrzeń pomiędzy osobami do min. 2 metrów,
 • zrezygnowaliśmy ze spotkań organizacyjnych z pracownikami,
 • rozłożyliśmy w czasie godziny rozpoczęcia pracy, zmieniliśmy harmonogram przerw i wydłużyliśmy czas ich trwania,
 • przeorganizowaliśmy łazienki w taki sposób, aby pracownicy mogli zachować odpowiedni odstęp,
 • przygotowaliśmy proces zgłaszania potencjalnych przypadków COVID-19 w ramach Amazon oraz do zewnętrznych instytucji,
 • rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk są przeprowadzane online, a podróże służbowe są ograniczone do minimum.

Wprowadzone środki bezpieczeństwa zostały zaaprobowane podczas siedmiu kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w centrach logistycznych Amazon w Polsce, które miały na celu weryfikację poziomu ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy. Kontrole nie wykazały żadnych uchybień w naszych procesach i co więcej, potwierdziły, że w celu ochrony pracowników, Amazon zastosował szereg zabezpieczeń, również wykraczających ponad wytyczne rządowe. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia naszych pracowników, partnerów oraz klientów, dlatego nadal będziemy ściśle współpracować z Państwową Inspekcją Sanitarną, aby zapewnić jak najlepszą ochronę osobom zatrudnionym przez nas.

Safety_3

W ostatnim roku wdrożyliśmy wiele usprawnień, zmian, które nie tylko miały służyć zwiększeniu bezpieczeństwa w okresie pandemii, ale także wsparciu naszych pracowników w tym trudnym czasie. Dlatego nadal rekomendujemy, aby wszyscy pracownicy Amazon, którzy mają możliwość wykonywania swoich obowiązków zdalnie, pracowali z domu.

Wykorzystujemy nowoczesne technologie

W Amazon stawiamy na innowacyjne rozwiązania, które pomagają nam w codziennej pracy i dbają o bezpieczeństwo w czasie pandemii. Takim nowatorskim rozwiązaniem jest technologia przekazująca informacje o dystansie miedzy pracownikami w czasie rzeczywistym. Wdrożona innowacja informuje pracowników o odległości, jaką powinni zachować, wykorzystując do tego 50-calowy monitor, kamerę i lokalne urządzenie obliczeniowe. Zaimplementowaliśmy tego typu technologię w naszych centrach logistycznych, aby ułatwić utrzymywanie dystansu 2m i przy okazji identyfikować obszary, w których występuje duże natężenie ruchu. Więcej o tym rozwiązaniu pisaliśmy w tym wpisie na naszym blogu.

Safety_4
safety_5

Dbamy i doceniamy naszych pracowników

Ponieważ wiele usług wciąż nie jest dostępnych w takim zakresie, jak przed epidemią, nasi pracownicy odgrywają niezwykle ważną rolę. Doceniamy to i dziękujemy m.in. poprzez podwyżki stawki godzinowej, które wprowadziliśmy w okresie marzec-maj 2020 r. w formie dodatkowego bonusu w wysokości 4zł za godzinę (stawka początkowa w tym okresie wyniosła 24 zł brutto) oraz w formie dodatku świątecznego w wysokości 4 zł za godzinę dla osób pracujących w okresie od 8 listopada do 26 grudnia. Ponadto, w lipcu wypłaciliśmy bonus 1000 zł, zaś w styczniu 2021 r. wszyscy pracownicy Amazon realizujący zamówienia klientów otrzymali dodatkowy bonus w wysokości 600 zł brutto.

Fundusz wsparcia „Amazon Refief Fund”, utworzony przez Amazon, wspiera również pracowników oraz podwykonawców z całego świata, którzy doświadczą trudności finansowych w wyniku nieprzewidzianych wydarzeń – katastrof naturalnych, stanu wyjątkowego w danym regionie czy niespodziewanych problemów osobistych. Wnioskodawcy aplikujący o pomoc z tego tytułu mogą otrzymać grant w wysokości od 400 do 5 tys. dolarów na osobę.

W miarę możliwości wspieramy również pracowników, aby zapewnić im możliwość dalszego wypełniania swoich zobowiązań zarówno osobistych, jak i zawodowych. W razie potrzeby ustalamy indywidualnie harmonogram zmian.

Regularnie konsultujemy się ze służbami zdrowia i ekspertami medycznymi w celu ustalenia procedur związanych z dokładną dezynfekcją budynków, jeśli u pracownika zostanie zdiagnozowany COVID-19. Ustalamy m.in. w których pomieszczeniach przebywała dana osoba, jak długo, jak wiele czasu upłynęło od jej ostatniej obecności w danym pomieszczeniu, z kim się spotykała. Ponadto, każdy, kto był w bliskim kontakcie ze zdiagnozowanym pracownikiem, jest kierowany do odbywania dwutygodniowej kwarantanny w domu.

Wszyscy pracownicy Amazon, u których zdiagnozowano koronawirusa lub zostali objęci kwarantanną ze względu na kontakt z chorym, otrzymują 14 dni pełnopłatnego wynagrodzenia.

Safety_2

Odwiedź nas wirtualnie

W dalszym ciągu musimy zachowywać dystans i chronić siebie i innych, dlatego większość spotkań przenosimy do sieci. Z niecierpliwością czekamy na moment, kiedy znów będziemy mogli zaprosić wszystkich zainteresowanych do zwiedzania naszych centrów logistyki e-commerce w Polsce. Tymczasem zachęcamy do udziału w wirtualnym zwiedzaniu naszych centrów w Europie: Welcome to Virtual FC Tours (amazonfctours.com) oraz sprawdzenia, jak wygląda codzienna praca w Amazon na naszym kanale Youtube.

Wirtualne zwiedzanie Centrum Logistyki E-Commerce

Ta zawartość jest udostępniana przez serwis zewnętrzny (www.youtube.com).

Aby wyświetlić zawartość, należy wyrazić zgodę na pliki cookie, wybierając opcję Zaakceptuj wszystkie w pojawiającym się banerze. Można też przejść do stopki strony, wybrać opcję Preferencje plików cookie, a następnie wybrać Wł. w sekcji Funkcjonalne pliki cookie, Pliki cookie wydajności i Reklamowe pliki cookie.